BYLIŚCIE – JESTEŚMY

W związku z minioną 85. rocznicą tak zwanej operacji polskiej NKWD, przeprowadzonej przez Sowietów w latach 1937–1938, zapragnęliśmy dokonać upamiętnienia ofiar owej zbrodni, wznosząc w miejscowości Sokoły w województwie podlaskim pomnik i organizując spotkanie naukowe poświęcone zagadnieniu owego zapomnianego ludobójstwa i eksterminacji naszych rodaków.

Mimo że jest to jedna z największych zbrodni ludobójczych XX wieku, w świadomości współczesnych mieszkańców Polski pozostaje praktycznie nieutrwalona.
Tymczasem przypominanie i uzmysławianie Polakom stalinowskich zbrodni powinno nieprzerwanie trwać. Fakt, że w Polsce nie było dotąd żadnego miejsca upamiętniającego ofiary operacji polskiej NKWD, jest dowodem na to, że istniała taka potrzeba. Wiedza o zbrodniach wojennych na ludności narodowości polskiej jest niezbędna, zwłaszcza w obliczu ostatnich wydarzeń, gdy spadkobiercy ZSRR po raz kolejny sięgają po wypróbowane metody eksterminacji.

Z uwagi na naszą działalność, mającą na celu dbanie o zdrowie – również psychiczne – Polaków, wiemy, jak istotne jest budowanie świadomości patriotycznej wśród rodaków.
Ponadto z powodu codziennego obcowania z ostatnim pokoleniem ofiar NKWD, dostrzegamy realną potrzebę opowiedzenia ich historii i upamiętnienia poniesionej szkody.
Jako ich opiekunowie jesteśmy im to winni.

Pomnik w Sokołach będzie pierwszym w Polsce monumentem upamiętniającym ofiary operacji polskiej NKWD 1937–1938 – a jego budowa nie doszłaby do skutku bez inicjatywy i wsparcia Premiera Mateusza Morawieckiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Podczas wydarzenia, za udział w którym serdecznie Państwu dziękujemy, podejmiemy próbę dyskusji na temat tej niewyobrażalnej i niesłusznie zapomnianej zbrodni NKWD oraz możliwości przywrócenia pamięci o jej ofiarach.

 Prezes Fundacji Piękno Życia dr Sławomir Jakima

Materiały BYLIŚCIE – JESTEŚMY. Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937-1938 są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Piękno Życia. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.